Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015

Σκάκι, οι κινήσεις των κοματιών ! ! !

Aggelos Kesaris  !!!

Μάθετε μέσα απο το βίντεο μάθημα  πώς παίζετε το σκάκι και απολαύστε το κορυφαίο πνευματικό παιχνίδι με τα αγαπημένα σας πρόσωπα!ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΚΙ

Το σκάκι δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, αλλά ένα σύνολο από αξιόλογες για τη ζωή χρήσιμες πνευματικές ιδιότητες που μπορούν μέσω αυτού να αποκτηθούν. Το σημαντικό είναι ότι αυτές οι ιδιότητες μπορούν να εξελιχθούν και να γίνουν συνήθειες οι οποίες ποτέ δεν μας εγκαταλείπουν, γιατί το σκάκι έχει μεν την υπόσταση του παιχνιδιού, αλλά εμπεριέχει στοιχεία τέχνης (δημιουργικότητα), επιστήμης (στον τρόπο μελέτης του) και αθλήματος (συναγωνισμός).

Στο σκάκι έχουμε μια συνεχή διαδικασία κρίσης, σύγκρισης και δημιουργικής σκέψης. Πρόκειται για μια διαδικασία, που τις περισσότερες φορές δεν γίνεται συνειδητά, γι' αυτό μπορεί να ωφελήσει ιδιαίτερα τα παιδιά σε θέματα προσήλωσης, αυτοσυγκέντρωσης και προσληπτικότητας.

Το παιδί, μέσω του σκακιστικού παιχνιδιού, συνηθίζει να παίρνει αποφάσεις για θέματα όπου οι σημαντικότερες παράμετροι μεταβάλλονται συνεχώς. Μαθαίνει να θέτει τις αντικειμενικά σωστές ερωτήσεις στον εαυτό του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, να εφευρίσκει εναλλακτικές λύσεις, να τις αναλύει και τέλος, να αποφασίζει για το σχέδιο που θα ακολουθήσει. Στο σκάκι, απαιτείται η κατάστρωση ενός σχεδίου από το οποίο εξαρτάται το τελικό αποτέλεσμα.

«Το σκάκι μπορεί να σε διδάξει πολλά, πρωτίστως λογική. Όταν ήμουν μικρός, δεν μου άρεσε να γράφω εκθέσεις, γιατί οι καθηγητές έλεγαν ότι πριν γράψεις οτιδήποτε πρέπει να κατασκευάσεις ένα σχέδιο. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί το σχέδιο ήταν απαραίτητο, αλλά με το σκάκι αντιλήφθηκα ότι χωρίς σχέδιο χάνεις». Anatoly Karpov (παγκόσμιος πρωταθλητής)

Το αποτέλεσμα μιας σκακιστικής παρτίδας επιβεβαιώνει τις σωστές επιλογές του παιδιού και τονώνει την αυτοπεποίθησή του, είτε το προσγειώνει στην πραγματικότητα των μειονεκτημάτων του και το οδηγεί σε δημιουργική αυτοκριτική, καλλιεργώντας παράλληλα την νοοτροπία της συνεχούς αυτόβελτίωσης.

Τα δυο βασικότερα χαρακτηριστικά του σκακιού είναι η παντελής έλλειψη τύχης και η δυνατότητα πλήρους πληροφόρησης των δεδομένων. Αυτό ανάγει στο μαθηματικό τρόπο σκέψης και την επιστημονική ανάλυση.

Το σκάκι μπορεί να αναπτύξει στοιχεία του χαρακτήρα όπως μεθοδικότητα, με την συνεχή και συστηματική ανάλυση των δεδομένων, πειθαρχία, επιμονή, υπομονή. Το γεγονός ότι αναγκάζεται το παιδί να παίρνει υπόψη του την ύπαρξη άλλων ατόμων και να αποδέχεται ότι και οι δικές τους αποφάσεις επηρεάζουν την ζωή του, είναι βασικό στοιχείο ωρίμανσης του χαρακτήρα και ένταξης στην κοινωνία.

Σε πολλές χώρες το σκάκι έχει συμπεριληφθεί στο σχολικό πρόγραμμα και έχει αποδειχθεί ότι με σωστή διδασκαλία ενισχύει την προσληπτικότητα και την απόδοση σε άλλα μαθήματα ιδιαίτερα στα μαθηματικά και την ανάγνωση. Σε εκπαιδευτικά πειράματα που έγιναν στη Γερμανία και τη Βόρειο Αμερική σε διάφορα μαθήματα, παρουσιάστηκαν καλύτερες επιδόσεις από παιδιά που είχαν διδαχθεί σκάκι σε σύγκριση με άλλα μαθήματα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ


` ► Το 1983, o καθηγητής FERGUSSON, ύστερα από 5ετή έρευνα, (1979-1983), επί Αμερικανών μαθητών της 7ης και 8ης τάξης, στους οποίους δίδαξε διάφορα θέματα με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, κατέδειξε, ότι το σκάκι είχε την πιο αποφασιστική επίδραση για την ανάπτυξη της ικανότητας αυτής, και, μάλιστα, με ποσοστό καλυτέρευσης 17%, σε σύγκριση με το ποσοστό καλυτέρευσης 4,56%, από τις άλλες μεθόδους.

► Το 1981, ο BROWN, ύστερα από έρευνα σε σχολεία, απέδειξε, ότι η εκμάθηση του σκακιού, όχι μόνο προωθεί ότι έχει σχέση με τις προσωπικές αξίες του ατόμου, αλλά και βοηθά στην επίλυση προβλημάτων ομάδας και συμπεριφοράς.

► Ο CRISTIANSEN, το 1981, ανέφερε ότι, μετά από δύο χρόνια πειραματική εργασία σε ένα σύνολο είκοσι παιδιών Βέλγων, ηλικίας 10 έως 11 ετών, στο GHENT UNIVERSITY'S FACULTY OF PEDAGOGIC SCIENCES, είχε τα καλύτερα αποτελέσματα στο υποσύνολο που διδάχθηκε σκάκι, και την απόδειξη, ότι αυτή η ομάδα είχε τη μεγαλύτερη βελτίωση σε γενικές υποχρεώσεις του σχολείου.

► Ο STEPHENSON, το 1979, ως επικεφαλής της NAVAL ACADEMY (Ν.Α.), δημοσίευσε μελέτη του, σύμφωνα με την οποία, μετά από εικοσαήμερη καθημερινή διδασκαλία του σκακιού στην Ν.Α. οι δάσκαλοι των παιδιών διαπίστωσαν ότι η απόδοση των παιδιών σε διάφορους τομείς ήταν, συγκριτικά με την προ των μαθημάτων σκακιού περίοδο, πολύ καλύτερη, και, συγκεκριμένα, παρουσίαζε την παρακάτω εικόνα:
- Ακαδημαϊκή Απόδοση: Βελτίωση 55%.
- Προσπάθεια: Βελτίωση 59%.
- Συγκέντρωση: Βελτίωση 56%.
- Αυτοέλεγχος: Βελτίωση 55%.
- Επιδεξιότητα: Βελτίωση 62%.

► Σύμφωνα με τον καθηγητή FRANK, (1974), σε μια έρευνα που έγινε στο Ζαϊρ, μεταξύ δύο ομάδων παιδιών εκ των οποίων μία διδάχθηκε σκάκι, και η άλλη όχι, διαπιστώθηκε, ότι τα παιδιά της ομάδας του σκακιού παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στα μαθηματικά και στη γλωσσική ευχέρεια.

► Τα τελευταία δέκα, περίπου, χρόνια, λειτουργεί στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. πρόγραμμα εκμάθησης σκακιού στους μαθητές. Ειδικότερα, στην 9η περιφέρεια της πόλης, της οποίας οι μαθητές είχαν, ιστορικά, τις χαμηλότερες επιδόσεις στη μελέτη και στα μαθηματικά, εκπαιδευτικές - ψυχολογικές έρευνες έδειξαν, ότι χρόνο με το χρόνο, μετά την εφαρμογή του προγράμματος διδασκαλίας του σκακιού το οποίο εισήχθη ως μάθημα σε ορισμένα από τα σχολεία της περιφέρειας, σημειώθηκε βελτίωση των σκακιστών μαθητών, σε ποσοστό 5,37 μεγαλύτερο από τον εθνικό μέσο όρο (!).

► Η ίδια, περίπου, εκπαιδευτική - ψυχολογική έρευνα έγινε πρόσφατα σε έξι πολιτείες των Η.Π.Α. (των πέντε σχολείων η καθεμιά), με διάρκεια πάνω από δύο χρόνια. Στην έρευνα αυτή επιλέχτηκαν δύο τάξεις από κάθε σχολείο, (6 πολιτείες Χ 5 σχολεία η κάθε πολιτεία Χ 2 τάξεις σε κάθε σχολείο = 60 τάξεις). Στη μία τάξη κάθε σχολείου γινόταν διδασκαλία σκακιού, ενώ στην άλλη, την ώρα του σκακιού ο δάσκαλος ήταν ελεύθερος να επιλέξει ενισχυτική διδασκαλία με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγνωση και στα μαθηματικά. Στο τέλος της περιόδου, οι μαθητές που διδάχθηκαν σκάκι είχαν ιδιαίτερα προχωρημένα αποτελέσματα σε σχέση με τους μαθητές της άλλης τάξης.