Κυριακή 19 Ιουνίου 2011

- Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να διδάξει έναν αρχάριο στο σκάκι- Ποια είναι η βάση για την αναπαραγωγή δημιουργική σκάκι;

Τελευταία φορά που έχουμε δει ότι για να είναι άκρως επιτυχημένη σε ό, τι κάνουμε στη ζωή μας πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη συμβολή και των τριών τμημάτων του εγκεφάλου.

Αυτή τη φορά πρόκειται να μιλήσουμε για το πώς συμπεριφερόμαστε και το πώς ο εγκέφαλός μας εργάζεται για τη λήψη αποφάσεων. Στη συνέχεια, θα εφαρμόσουμε αυτή τη γνώση για το σκάκι, και στη διδασκαλία ειδικότερα. Αυτό που ακολουθεί μπορεί να ακούγεται λίγο ακαδημαϊκά. Υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να το παρουσιάσει στην πιο συμπυκνωμένη μορφή είναι δυνατό. Χωρίς αυτή τη βασική γνώση δεν θα ήμασταν σε θέση να προβούν σε ορισμένες σημαντικές ιδέες για τα λάθη της παραδοσιακής προσέγγισης για την πρώιμη διδασκαλία στο σκάκι που πραγματικά θέλουν να επιτεθούν εδώ (chessly ομιλία:). Επίσης, θα δείξει (στο μέρος ΙΙ) μια νέα προσέγγιση στη διδασκαλία (μετά από εισήγηση Nimzovich το 1929) που έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει και να επιταχύνει τη διδασκαλία.
    Οραμα και μοτίβα .
Έχουμε την εμπειρία και να κατανοήσουν τον κόσμο όσον αφορά την πληροφόρηση αισθητήριες συσκευές μας είναι προγραμματισμένο για την επεξεργασία. Δραστηριότητα του εγκεφάλου μας είναι κατά κύριο λόγο επηρεάζονται από το όραμα ως πρωτόγονο εγκέφαλο σάρωση συνεχώς το περιβάλλον για τις αλλαγές. «Ο κύριος ρόλος του τις αισθήσεις μας είναι να μας επιτρέψει να παρακολουθούμε το περιβάλλον μας και να αντιδράσει σε αυτό με τρόπους που ευνοούν την επιβίωση» [1].

     Βασικά, ο εγκέφαλός μας είναι "που αποτελείται από χάρτες, πίνακες των νευρώνων που αντιπροσωπεύει το σύνολο των μοντέλων της αντίληψη ή γνώση." [2] "Το μυαλό είναι συνεχώς ψάχνει για τα πρότυπα, πιστεύει ότι στην διάρκεια της σχέδια, και ενσωματώνει νέες πληροφορίες όσον αφορά τα πρότυπα που είναι ήδη εξοικειωμένοι με. "[3]

       Τις περισσότερες φορές αυτό που κάνουμε είναι αυτό που κάνουμε τις περισσότερες φορές ...
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι έχουμε συμπεριφερθεί όσον αφορά την ενσωματωμένη στις απαντήσεις που ονομάζουμε συνήθειες. Είναι ιδιαίτερο για την περίπτωση, καλά μάθει, και εκτελούνται με ελάχιστη ή καμία συνειδητή πρόθεση. Γιατί έχουμε συνήθειες; Επειδή πρέπει να υπάρχει κάποιο εξελικτικό πλεονέκτημα. Συνήθειες είναι επίσης στόχος-σκηνοθεσία, καθώς ξεκίνησε ως πρωτόγονες λειτουργίες για την εκπλήρωση ορισμένων επιβίωση-εξασφαλίζοντας σκοπό. Η συνήθεια-στόχος interface είναι υψίστης σημασίας κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, όπως θα δούμε αργότερα.

     Τώρα, εάν είμαστε εκτεθειμένοι σε ένα ερέθισμα μέσω οπτικής σχολή μας, τον εγκέφαλο, το οποίο λειτουργεί κατ 'αναλογία, αρχίζει να ψάχνει για τις ομοιότητες, διαφορές, ή τις σχέσεις μεταξύ των νέων πληροφοριών και αποθηκεύονται μοτίβα. Σε ό, τι ταιριάζει με το ίδιο ή παρόμοιο πρότυπο, μια απάντηση εκτελείται με βάση τις ήδη μάθει, κωδικοποιημένα δραστηριότητα / αναμενόμενη συμπεριφορά.


                   Συμβολική συστήματα .
   "Εκτός από τα στενά παράθυρα στον κόσμο μέσα από το όραμα, έχουμε ανοίξει νέες προοπτικές στην πραγματικότητα βασίζεται σε πληροφορίες που διαμεσολαβούνται από τα σύμβολα. Τέλεια παράλληλες γραμμές δεν υπάρχουν στη φύση, αλλά θέτοντας ως δεδομένο την ύπαρξή Ευκλείδη τους χτίσει ένα σύστημα για την αναπαράσταση χωρικές σχέσεις που είναι πολύ πιο ακριβή από ό, τι το γυμνό μάτι και το μυαλό μπορεί να επιτύχει. Αυτός είναι ένας τρόπος να καθιστούν τις πληροφορίες προσβάσιμες που αλλιώς ποτέ δεν θα είχε σκιαγραφηθεί.

Η γνώση που μεταβιβάζεται από τα σύμβολα είναι συνδυασμένη σε διακριτά πεδία - γεωμετρία, μουσική, σκάκι, κλπ. Κάθε τομέας απαρτίζεται από τις δικές συμβολικά στοιχεία της, τους δικούς της κανόνες, έχει αυστηρή εσωτερική λογική που μεγιστοποιεί τη σαφήνεια και γενικά έχει το δικό της σύστημα σημειογραφίας . Ως εκ τούτου είναι εύκολο για ένα νεαρό άτομο να αφομοιώσει τους κανόνες γρήγορα και μεταβείτε στην αιχμή του τομέα σε λίγα χρόνια. "[4]

Το σκάκι είναι επίσης ένα δομημένο τομέα. Βλέποντας GMs ηλικίας ακόμη και 12, μπορούμε να υποθέσουμε τους βασικούς κανόνες του τομέα σκάκι είναι πολύ απλή και σαφώς τεκμηριωθεί και να προβλέπει την αποτελεσματική μάθηση.

Αυτό με φέρνει πίσω στην ερώτησή μου, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να διδάσκουν έναν απολύτως αρχάριο;

Δεν υπάρχουν σχόλια: