Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ


«OPEN CHESS TOURNAMENT ME ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012»


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, προκηρύσσει το «
OPEN CHESS TOURNAMENT ME ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012».


1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Διευθυντής αγώνων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ
2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ στο Διδυμότειχο
3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων θα είναι Ελβετικό 7 γύρων.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Τελετή έναρξης: Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012 ώρα έναρξης:    9:30
1ος γύρος Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012 ώρα έναρξης:             10.00
2ος γύρος Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012 ώρα έναρξης:             12:30
3ος γύρος Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012 ώρα έναρξης:             15:00
4ος γύρος Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012 ώρα έναρξης:             17:30
5ος γύρος Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012 ώρα έναρξης:              10:30
6ος γύρος Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012 ώρα έναρξης:              14:00

7ος γύρος Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012 ώρα έναρξης:              16:30
 
Τελετή λήξης- απονομές επάθλων : Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012 19:00

5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 45 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας και επιπλέον 30” για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο αθλητής, από την πρώτη κίνηση. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική καθ` όλη την διάρκεια της παρτίδας. Ο σκακιστής που θα υπερβεί τον παραπάνω χρόνο σκέψης θα χάνει τη παρτίδα.

6. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Πριν την κλήρωση του 1ου γύρου οι συμμετέχοντες κατατάσσονται με σειρά Α) εθνικού ΕΛΟ Β) αλφαβητική σειρά με λατινική γραφή.

7. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Η τελική κατάταξη καθορίζεται σύμφωνα με τους βαθμούς.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια άρσης της:
• Αποτέλεσμα τουρνουά ισόβαθμων.
• Buchholz
• Sonneborn – Berger

8. ΕΠΑΘΛΑ
Κύπελλα για τους τρείς πρώτους της γενικής κατάταξης ενώ μετάλλια θα απονεμηθούν στον πρώτο Κ14 (γεννημένοι μετά τις 1-1-1998) και στον πρώτο Κ10 (γεννημένοι μετά τις 1-1-2002). Μετάλλια θα απονεμηθούν επίσης στην πρώτη γυναίκα και στην πρώτη κορασίδα Κ14 (γεννημένη μετά τις 1-1-1998).

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΓΩΝΩΝ – ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές χωρίς περιορισμό. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων ορίζεται σε εξήντα αθλητές.

Ορίζεται συμβολικό παράβολο συμμετοχής 5 ευρώ για τους ενήλικες (άνω των 18 ετών).

Η προσέλευση των συμμετεχόντων την ημέρα των αγώνων, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 9:30, δηλαδή τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έναρξη των αγώνων.
Αθλητής που δεν έχει προσέλθει για να αγωνισθεί μετά την πάροδο 30 λεπτών από τον προκαθορισμένο χρόνο έναρξης του κάθε γύρου, μηδενίζεται για τον τρέχοντα γύρο.


10. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Επικεφαλής διαιτητής: Σπύρος Νταλαμπίρας
Βοηθοί διαιτητές: Χρήστος Κούρτης

11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ
Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με την Αθλητική νομοθεσία, τους κανόνες της F.I.D.E., τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και την Προκήρυξη των αγώνων μαζί με τα παραρτήματά της. Για την ερμηνεία της Προκήρυξης και διευκρινίσεις σχετικά με αυτή, αρμόδιος είναι ο Επικεφαλής Διαιτητής, οι αποφάσεις του οποίου είναι οριστικές, τελεσίδικες, άμεσα εκτελεστές και θεωρούνται παραρτήματα της προκήρυξης.
Για ότι δεν προβλέπεται από τους παραπάνω κανονισμούς ή από την Προκήρυξη, αρμόδιος είναι ο Διευθυντής αγώνων.
Όποιος ηττηθεί μία φορά χωρίς αγώνα, θεωρείται ότι αποχώρησε εκτός αν η απουσία θεωρηθεί από τον επικεφαλής διαιτητή αιτιολογημένη.
Επιτρέπεται σε κάθε αθλητή μία εξαίρεση απόλυτα αιτιολογημένη.
Όπου αναφέρεται η λέξη αθλητής, εννοείται και αθλήτρια.

12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Γεώργιος Δελλούδης 6972226953
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 21.00 στο

e-mail : gdell@teemail.grΟ Έφορος

Βασίλειος Σκούρας
ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
• Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας.
Η Διεύθυνση Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: