Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012

«OPEN CHESS TOURNAMENT – ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012»


Αρχική Κατάταξη

Αρ.
Όνομα
ΧΩΡ
Έλο
Σύλλογος
1
GRE
1560
ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
2
GRE
1510
ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
3
GRE
1500
ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
4
GRE
1485
ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
5
GRE
1440
ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
6
GRE
1385
ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
7
GRE
1360
ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
8
GRE
1335
ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
9
GRE
1115
ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
10
GRE
1005
ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
11
GRE
1005
ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
12
GRE
1005
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
13
GRE
1005
ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
14
GRE
1000
ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
15
GRE
1000
ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
16
GRE
1000
ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
17
GRE
1000
ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
18
GRE
1000
ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

 19
GRE
1000
ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
20
GRE
1000
ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
21
GRE
1000
ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
22
GRE
1000
ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
23
GRE
1000
ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
24
GRE
1000
ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
25
GRE
0
26
GRE
0
27
GRE
0
28
GRE
0
29
GRE
0

Δεν υπάρχουν σχόλια: