Σάββατο 11 Μαΐου 2013

Opening School - Scotch Gambit - Chess Openings !!!

Opening School - Scotch Gambit part 1 - Chess Openings

 
Opening School - Scotch Game part 2 - Chess Openings
 

Opening School - Scotch Game part 3 - Chess Openings

 diagram 1.e4 e5 2,Nf3 Nc6 3.d4!
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: