Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

ECO C 00 - C 99 Chess Opening !!!

C00 French
C00 French defense
C00 French defense, Steiner variation
C00 Lengfellner system
C00 St. George defense
C01 French
C02 French
C03 French
C04 French
C05 French
C06 French
C07 French
C08 French
C09 French
C10 French
C11 French
C11 French defense
C12 French
C13 French
C14 French
C15 French
C16 French
C17 French
C18 French
C19 French

C20 Alapin's Opening
C20 King's pawn game
C20 KP
C21 Centre game
C21 Centre game, Kieseritsky variation
C21 Danish gambit
C21 Halasz gambit
C22 Centre game
C23 Bishop's Opening
C24 Bishop's Opening

C25 Vienna
C25 Vienna gambit
C25 Vienna game
C25 Vienna game, Max Lange defense
C26 Vienna
C26 Vienna game
C27 Boden-Kieseritsky gambit
C27 Vienna
C27 Vienna game
C28 Vienna game
C29 Vienna gambit
C29 Vienna gambit, Steinitz variation
C29 Vienna gambit, Wurzburger trap
C30 KGD
C30 King's gambit
C31 KGD
C32 KGD
C33 KGA
C33 King's gambit accepted
C34 KGA
C34 King's knight's gambit
C35 KGA
C36 KGA
C37 KGA
C38 KGA
C38 King's knight's gambit
C39 KGA
C39 King's knight's gambit
C40 Damiano's defense
C40 Greco defense
C40 Gunderam defense
C40 King's knight Opening
C40 Latvian
C40 Latvian counter-gambit
C40 Latvian gambit, 3.Bc4
C40 QP counter-gambit
C40 QP counter-gambit (elephant gambit)
C41 Philidor
C41 Philidor's defense
C42 Petrov
C42 Petrov Three knights game
C42 Petrov's defense
C43 Petrov
C44 Dresden Opening
C44 Inverted Hanham
C44 Inverted Hungarian
C44 Irish (Chicago) gambit
C44 King's pawn game
C44 Konstantinopolsky Opening
C44 Ponziani
C44 Ponziani counter-gambit
C44 Ponziani counter-gambit, Cordel variation
C44 Ponziani counter-gambit, Schmidt attack
C44 Ponziani Opening
C44 Scotch
C44 Scotch gambit
C44 Scotch Opening
C44 Tayler Opening
C45 Scotch
C45 Scotch game
C46 Four knights
C46 Four knights game
C46 Three knights
C46 Three knights game
C47 Four knights
C48 Four knights
C49 Four knights
C50 Blackburne shilling gambit
C50 Giuoco Pianissimo
C50 Giuoco Piano
C50 Hungarian defense
C50 King's pawn game
C50 Rousseau gambit
C51 Evans counter-gambit
C51 Evans gambit
C51 Evans gambit declined
C51 Evans gambit declined, 5.a4
C51 Evans gambit declined, Cordel variation
C51 Evans gambit declined, Hicken variation
C51 Evans gambit declined, Hirschbach variation
C51 Evans gambit declined, Lange variation
C51 Evans gambit declined, Pavlov variation
C51 Evans gambit declined, Showalter variation
C51 Evans gambit declined, Vasquez variation
C52 Evans gambit
C53 Giuoco Piano
C54 Giuoco Piano
C55 Giuoco piano
C55 Two knights
C55 Two knights defense
C55 Two knights defense (Modern Bishop's Opening)
C55 Two knights defense, Keidanz variation
C55 Two knights defense, Perreux variation
C56 Two knights defense
C57 Two knights defense
C58 Two knights defense
C59 Two knights defense
C60 Ruy Lopez
C60 Ruy Lopez (Spanish Opening)
C61 Ruy Lopez
C62 Ruy Lopez
C63 Ruy Lopez
C64 Ruy Lopez
C65 Ruy Lopez
C66 Ruy Lopez
C67 Ruy Lopez
C68 Ruy Lopez
C69 Ruy Lopez
C70 Ruy Lopez
C71 Ruy Lopez
C72 Ruy Lopez
C73 Ruy Lopez
C74 Ruy Lopez
C75 Ruy Lopez
C76 Ruy Lopez
C77 Ruy Lopez
C78 Ruy Lopez
C79 Ruy Lopez
C80 Ruy Lopez
C81 Ruy Lopez
C82 Ruy Lopez
C83 Ruy Lopez
C84 Ruy Lopez
C85 Ruy Lopez
C86 Ruy Lopez
C87 Ruy Lopez
C88 Ruy Lopez
C89 Ruy Lopez
C90 Ruy Lopez
C91 Ruy Lopez
C92 Ruy Lopez
C93 Ruy Lopez
C94 Ruy Lopez
C95 Ruy Lopez
C96 Ruy Lopez
C97 Ruy Lopez
C98 Ruy Lopez
C99 Ruy Lopez

Δεν υπάρχουν σχόλια: