Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014

Magnus Carlsen VS. Vishy Anand SCORE AFTER ROUND 7: 4 - 3
Magnus Carlsen VS. Vishy Anand  1/2-1/2 ...
1.e4 e5 2.f3 c6 3.b5 f6 4.O-O xe4 5.d4 d6 6.xc6 dxc6 7.dxe5 5 8.xd8+ xd8 9.h3 e8 10.c3 h5 11.f4 e7 12.ad1 e6 13.g5 h6 14.g3 xg5 15.xg5 g6 16.h4 f6 17.exf6 gxf6 18.f4 xh4 19.f3 d8 20.f2 xd1 21.xd1 f5 22.h1 xa2 23.xh5 e6 24.g4 d6 25.h7 f7 26.e3 d8 27.f5 c5 28.g3 e5 29.h8+ g8 30.xe5 fxe5 31.h5 xg4 32.fxg4 xg4 33.xe5 b6 34.e4 h4 35.e2 h6 36.b3 d7 37.d2 c6 38.c3 a6 39.e4 h2+ 40.c1 h1+ 41.b2 h6 42.d1 g6 43.e3 h6 44.e7 h2 45.e6+ b7 46.c3 h4 47.b2 h2 48.d5 d2 49.f6 f2 50.c3 f4 51.e4 h4 52.f2 h2 53.f6 h7 54.d3 h3 55.d2 h2+ 56.f2 h4 57.c4 h3 58.c2 h7 59.b2 h5 60.e2 g5 61.d1 b5 62.c3 c6 63.e4 h5 64.f6 g5 65.e7+ b6 66.d7+ a5 67.e4 g2+ 68.c1 g1+ 69.d2 g2+ 70.e1 bxc4 71.xc4 g3 72.xc5 b5 73.c2 a5 74.f2 h3 75.c1 b4 76.e2 c3 77.d3+ xb3 78.a1 c4 79.f2 b5 80.b1+ c4 81.e4 a3 82.d2+ d5 83.h1 a4 84.h5+ d4 85.h4+ c5 86.d1 b5 87.c2 g3 88.e4 g2+ 89.d3 a3 90.c3+ b6 91.a4 a2 92.xa2 g3+ 93.c2 g2+ 94.b3 g3+ 95.c3 h3 96.b4+ c7 97.g4 h7 98.c4 f7 99.g5 b6 100.a4+ c7 101.c5 d7 102.b6 f1 103.c5+ e7 104.xc6 d1 105.g6 f7 106.h6 g1 107.d5 g5+ 108.d4 g6 109.h1 g2 110.e4 a2 111.f1+ e7 112.c3 h2 113.d5+ d6 114.f6+ d7 115.f4 h1 116.g6 d1+ 117.d3 e7 118.a6 d7 119.e4 e7 120.c6 d7 121.c1 xc1 122.xc1 1/2 - 1/2 ....

Δεν υπάρχουν σχόλια: