Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

ECO D 00 - D 99 Chess Opening !!!

D00 Blackmar gambit
D00 Blackmar-Diemer
D00 Blackmar-Diemer gambit
D00 Levitsky attack (Queen's Bishop attack)
D00 Queen's pawn
D00 Queen's pawn game
D00 Queen's pawn, Mason variation
D00 Queen's pawn, Mason variation, Steinitz counter-gambit
D01 Richter-Veresov attack
D01 Richter-Veresov attack, Richter variation
D01 Richter-Veresov attack, Veresov variation
D02 Queen's Bishop game
D02 Queen's pawn game
D02 Queen's pawn game, Chigorin variation
D02 Queen's pawn game, Krause variation
D03 Torre attack (Tartakower variation)
D04 Queen's pawn game
D05 Colle system
D05 Queen's pawn game
D05 Queen's pawn game, Rubinstein (Colle-Zukertort) variation
D05 Queen's pawn game, Zukertort variation
D06 QGD
D06 Queen's Gambit
D07 QGD
D08 QGD
D09 QGD
D10 QGD Slav
D10 QGD Slav defense
D10 QGD Slav defense, Alekhine variation
D11 QGD Slav
D12 QGD Slav
D13 QGD Slav
D14 QGD Slav
D15 QGD Slav
D15 QGD Slav accepted
D16 QGD Slav
D16 QGD Slav accepted
D17 QGD Slav
D18 QGD Slav
D19 QGD Slav
D20 QGA
D20 Queen's gambit accepted
D21 QGA
D22 QGA
D23 QGA
D23 Queen's gambit accepted
D24 QGA, 4.Nc3
D24 QGA, Bogolyubov variation
D25 QGA, 4.e3
D25 QGA, Flohr variation
D25 QGA, Janowsky-Larsen variation
D25 QGA, Smyslov variation
D26 QGA
D27 QGA
D28 QGA
D29 QGA
D30 QGD
D30 QGD Slav
D30 Queen's gambit declined
D31 QGD
D32 QGD
D33 QGD
D34 QGD
D35 QGD
D36 QGD
D37 QGD
D38 QGD
D39 QGD
D40 QGD
D41 QGD
D42 QGD
D43 QGD Semi-Slav
D44 QGD Semi-Slav
D45 QGD Semi-Slav
D46 QGD Semi-Slav
D47 QGD Semi-Slav
D48 QGD Semi-Slav
D49 QGD Semi-Slav

D50 QGD
D51 QGD
D52 QGD
D53 QGD
D54 QGD
D55 QGD
D56 QGD
D57 QGD
D58 QGD
D59 QGD
D60 QGD
D61 QGD
D62 QGD
D63 QGD
D64 QGD
D65 QGD
D66 QGD
D67 QGD
D68 QGD
D69 QGD
D70 Neo-Gruenfeld (Kemeri) defense
D70 Neo-Gruenfeld defense
D71 Neo-Gruenfeld, 5.cd
D72 Neo-Gruenfeld, 5.cd, Main line
D73 Neo-Gruenfeld, 5.Nf3
D74 Neo-Gruenfeld, 6.cd Nxd5, 7.O-O
D75 Neo-Gruenfeld, 6.cd Nxd5, 7.O-O c5, 8.dc
D75 Neo-Gruenfeld, 6.cd Nxd5, 7.O-O c5, 8.Nc3
D76 Neo-Gruenfeld, 6.cd Nxd5, 7.O-O Nb6
D77 Neo-Gruenfeld, 6.O-O
D78 Neo-Gruenfeld, 6.O-O c6
D79 Neo-Gruenfeld, 6.O-O, Main line
D80 Gruenfeld
D80 Gruenfeld defense
D81 Gruenfeld
D82 Gruenfeld
D83 Gruenfeld
D84 Gruenfeld
D85 Gruenfeld
D86 Gruenfeld
D87 Gruenfeld
D88 Gruenfeld
D89 Gruenfeld
D90 Gruenfeld
D91 Gruenfeld
D92 Gruenfeld
D93 Gruenfeld with Bf4 e3
D94 Gruenfeld
D94 Gruenfeld with e3 Bd3
D95 Gruenfeld
D95 Gruenfeld with e3 & Qb3
D96 Gruenfeld
D97 Gruenfeld
D98 Gruenfeld

Δεν υπάρχουν σχόλια: