Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

ECO E 00 - E 99 Chess Opening !!!


E00 Catalan Opening     1.d4 move
E00 Neo-Indian (Seirawan) attack
E00 Queen's pawn game
E01 Catalan
E02 Catalan
E03 Catalan
E04 Catalan
E05 Catalan
E06 Catalan
E07 Catalan
E08 Catalan
E09 Catalan

E10 Blumenfeld counter-gambit
E10 Blumenfeld counter-gambit accepted
E10 Blumenfeld counter-gambit, Dus-Chotimursky variation
E10 Blumenfeld counter-gambit, Spielmann variation
E10 Doery defense
E10 Dzindzikhashvili defense
E10 Queen's pawn game
E11 Bogo-Indian defense
E11 Bogo-Indian defense, Gruenfeld variation
E11 Bogo-Indian defense, Monticelli trap
E11 Bogo-Indian defense, Nimzovich variation

E12 Queen's Indian
E12 Queen's Indian defense
E13 Queen's Indian
E14 Queen's Indian
E15 Queen's Indian
E16 Queen's Indian
E17 Queen's Indian
E18 Queen's Indian
E19 Queen's Indian
E20 Nimzo-Indian
E20 Nimzo-Indian defense
E21 Nimzo-Indian
E22 Nimzo-Indian
E23 Nimzo-Indian
E24 Nimzo-Indian
E25 Nimzo-Indian
E26 Nimzo-Indian
E27 Nimzo-Indian
E28 Nimzo-Indian
E29 Nimzo-Indian
E30 Nimzo-Indian
E31 Nimzo-Indian
E32 Nimzo-Indian
E33 Nimzo-Indian
E34 Nimzo-Indian
E35 Nimzo-Indian
E36 Nimzo-Indian
E37 Nimzo-Indian
E38 Nimzo-Indian
E39 Nimzo-Indian
E40 Nimzo-Indian
E41 Nimzo-Indian
E42 Nimzo-Indian
E43 Nimzo-Indian
E44 Nimzo-Indian
E45 Nimzo-Indian
E46 Nimzo-Indian
E47 Nimzo-Indian
E48 Nimzo-Indian
E49 Nimzo-Indian
E50 Nimzo-Indian
E51 Nimzo-Indian
E52 Nimzo-Indian
E53 Nimzo-Indian
E54 Nimzo-Indian
E55 Nimzo-Indian
E56 Nimzo-Indian
E57 Nimzo-Indian
E58 Nimzo-Indian
E59 Nimzo-Indian

E60 King's Indian
E60 King's Indian defense
E60 King's Indian, 3.Nf3
E60 Queen's pawn
E61 King's Indian
E61 King's Indian defense, 3.Nc3
E62 King's Indian
E63 King's Indian
E64 King's Indian
E65 King's Indian
E66 King's Indian
E67 King's Indian
E68 King's Indian
E69 King's Indian
E70 King's Indian
E71 King's Indian
E72 King's Indian
E72 King's Indian with e4 & g3
E73 King's Indian
E74 King's Indian
E75 King's Indian
E76 King's Indian
E77 King's Indian

E78 King's Indian
E79 King's Indian
E80 King's Indian
E81 King's Indian
E82 King's Indian
E83 King's Indian
E84 King's Indian
E85 King's Indian
E86 King's Indian
E87 King's Indian
E88 King's Indian
E89 King's Indian
E90 King's Indian
E91 King's Indian
E92 King's Indian
E93 King's Indian
E94 King's Indian
E95 King's Indian
E96 King's Indian
E97 King's Indian
E98 King's Indian
E99 King's Indian

Δεν υπάρχουν σχόλια: